IT-drift

Det er ikkje alt som kan løysast med skytenester. I mange tilfelle vil det framleis vere behov for lokale serverar, og uansett vil ein ha infrastruktur og maskinvare som routerar, PCar og skrivarar lokalt. Treng du nokon som tek ansvar for at "boksane" dine fungerer som dei skal, ta kontakt med oss! 

Vi kan ta enkeltoppdrag ved behov, men vi vil anbefale teikning av ein driftsavtale der du som kunde kjøper ein "pakke" med timar som du kan bruke gjennom året. Vi set opp ein avtale tilpassa dykkar behov.

 

Kva fordelar gir ein driftsavtale:

  • Periodisk sjekk, der vi bl.a kontrollerer "helsetilstanden" til IT-løysinga di, sjekkar at backup går som den skal, og køyrer oppdateringar av Windows og anna programvare. Desse jamnlege sjekkane gjer også at vi blir meir "kjent" med IT-løysinga og dermed raskare kan lokalisere og rette feil som måtte oppstå. 
  • Dokumentasjon av IT-løysinga og endringar som vert gjort.
  • Lågare timepris
  • Prioritet framfor kundar uten avtale

Rådgjeving - Prosjekt - Drift

 

IT-sjef

Med ein IT-sjef - avtale som påbygg til ein driftsavtale hjelper vi deg med planlegging og strategiske val.

Slit du med å få oversikten?

Me har verktøyet du kan bruke for å presentere data frå ulike IT-system på ein oversiktleg måte.

Office 365, noko for di bedrift?

Les om kva Office 365 er for noko og korleis dette kan komme til nytte for deg og di bedrift.

Tenestebasert IT

Kva er ei skyteneste?
Copyright 2020 Vardahei IT   /  Powered by MOOWE Content