Slit du med å få oversikten?

Har du mange ulike IT-system, og brukar mykje tid på å få oversikt over viktige nøkkeltal?

Det er ofte tungvint og tidkrevande å hente ut og samanstille tal og rapportar frå dei ulike systema som er i bruk i ei typisk bedrift.  Me har verktøyet du kan bruka for å automatisere denne prosessen. Me hentar ut dei viktigaste tala og presenterar desse i eit oversiktleg skjermbilde - alltid oppdatert. 

Då gjer du dei rette vala oftare og raskare!

Ta kontakt så viser me deg korleis.

  

Rådgjeving - Prosjekt - Drift

 

IT-sjef

Med ein IT-sjef - avtale som påbygg til ein driftsavtale hjelper vi deg med planlegging og strategiske val.

Slit du med å få oversikten?

Me har verktøyet du kan bruke for å presentere data frå ulike IT-system på ein oversiktleg måte.

Office 365, noko for di bedrift?

Les om kva Office 365 er for noko og korleis dette kan komme til nytte for deg og di bedrift.

Tenestebasert IT

Kva er ei skyteneste?
Copyright 2020 Vardahei IT   /  Powered by MOOWE Content