Serviceavtale Ellingsen Regnskapsservice

Ellingsen Regnskapsservice AS tilbyr tenester innan rekneskap, løn og rådgjeving. For at dei skal kunna nytta systema sine effektivt er det viktig at PC, skrivarar og kommunikasjonsutstyr fungerer godt. 

Vardahei IT tek ansvar for dette og har månadleg ettersyn av det lokale datautstyret, slik at ein kan drive førebyggande arbeid, og dermed redusere risikoen for større og kritiske driftsproblem.

Me er deiras "IT-sjef" og vert også brukt til rådgjeving når nye løysingar skal takast i bruk. 

Rådgjeving - Prosjekt - Drift

 

Drift og brukarstøtte Vestlandsforsking

Vardahei IT har inngått avtale med Vestlandsforsking om drift og brukarstøtte

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane flyttar tenester til skya

Kunnskapsparken tek i bruk skya for fillagring og epost/kalender.

Serviceavtale Ellingsen Regnskapsservice

Ellingsen tek hand om rekneskapet, me sørgar for at alt lokalt datautstyr fungerer.

Prosjektleiar for Gosh Norge AS

Gosh Norge hadde behov for ein prosjektleiar då dei skulle implementere ny ERP-løysing for heile kjeden.

Byggmeister Tore Hovland tek i bruk skya

Byggmeister Tore Hovland hadde behov for ein gjennomgang av system og maskinvare.
Copyright 2020 Vardahei IT   /  Powered by MOOWE Content