Kontorstøtte i skya
Heimatte eller ut på synfaring? Tore er alltid oppdatert.

Byggmeister Tore Hovland tek i bruk skya

 

Me gjennomførte ei total kartlegging av kva tenester, programvare og IT-utstyr Byggmeister Tore Hovland nytta. Utfrå denne kartlegginga anbefalte me å gjennomføre ein del tiltak til forbetringar. I første omgang implementerte vi ei Office 365 - løysing for dei for å betre tilgang/synkronisering av epost/kalender på tvers av ulike einingar/lokasjon. I tillegg blei den gamle serveren deira skifta ut, me gjorde jobben med installasjon av ny, samt migrering av data og programvare frå den gamle serveren.

Dei har òg teikna serviceavtale med Vardahei IT, der me månadleg sjekkar driftskritiske tenester og gjer førebyggande tiltak for å unngå nedetid.

 

Rådgjeving - Prosjekt - Drift

 

Drift og brukarstøtte Vestlandsforsking

Vardahei IT har inngått avtale med Vestlandsforsking om drift og brukarstøtte

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane flyttar tenester til skya

Kunnskapsparken tek i bruk skya for fillagring og epost/kalender.

Serviceavtale Ellingsen Regnskapsservice

Ellingsen tek hand om rekneskapet, me sørgar for at alt lokalt datautstyr fungerer.

Prosjektleiar for Gosh Norge AS

Gosh Norge hadde behov for ein prosjektleiar då dei skulle implementere ny ERP-løysing for heile kjeden.

Byggmeister Tore Hovland tek i bruk skya

Byggmeister Tore Hovland hadde behov for ein gjennomgang av system og maskinvare.
Copyright 2020 Vardahei IT   /  Powered by MOOWE Content