Kunnskapsparken
Hjelper deg vidare med ideèn din!

Kunnskapsparken

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane hjelper deg om du har ein god idè og treng hjelp og råd til korleis du skal få realisert denne. Me har hjelpt dei med å kutta årlege driftskostnader ved å flytte delar av IT-behovet til skya.

Dei har valt Dropbox for synkronisering av filer/prosjekt på tvers i verksemda, og Office 365 for synkronisering av e-post/kalender. 

 

 

Rådgjeving - Prosjekt - Drift

 

Drift og brukarstøtte Vestlandsforsking

Vardahei IT har inngått avtale med Vestlandsforsking om drift og brukarstøtte

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane flyttar tenester til skya

Kunnskapsparken tek i bruk skya for fillagring og epost/kalender.

Serviceavtale Ellingsen Regnskapsservice

Ellingsen tek hand om rekneskapet, me sørgar for at alt lokalt datautstyr fungerer.

Prosjektleiar for Gosh Norge AS

Gosh Norge hadde behov for ein prosjektleiar då dei skulle implementere ny ERP-løysing for heile kjeden.

Byggmeister Tore Hovland tek i bruk skya

Byggmeister Tore Hovland hadde behov for ein gjennomgang av system og maskinvare.
Copyright 2020 Vardahei IT   /  Powered by MOOWE Content