Drift og brukarstøtte Vestlandsforsking

Vardahei IT har inngått avtale med Vestlandsforsking om drift og brukarstøtte. Dette inneber blant anna at vi har fast kontordag hos dei ein gang i veka, og elles ved behov.

I tillegg til dagleg drift av IT-løysingane deltek vi også i arbeidet med å vidareutvikle løysingane, samt evaluering og innføring av ny teknologi.

Vestlandsforsking er eit oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er organisert som stifting og vart etablert 13. mars 1985. Sogn og Fjordane fylkeskommune var formell stiftar. Instituttet er lokalisert i Sogndal i Campus Fosshaugane. Instituttet har ca. 25 tilsette og ein årsomsetnad på ca. 22 mill kroner (2015).

Rådgjeving - Prosjekt - Drift

 

Drift og brukarstøtte Vestlandsforsking

Vardahei IT har inngått avtale med Vestlandsforsking om drift og brukarstøtte

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane flyttar tenester til skya

Kunnskapsparken tek i bruk skya for fillagring og epost/kalender.

Serviceavtale Ellingsen Regnskapsservice

Ellingsen tek hand om rekneskapet, me sørgar for at alt lokalt datautstyr fungerer.

Prosjektleiar for Gosh Norge AS

Gosh Norge hadde behov for ein prosjektleiar då dei skulle implementere ny ERP-løysing for heile kjeden.

Byggmeister Tore Hovland tek i bruk skya

Byggmeister Tore Hovland hadde behov for ein gjennomgang av system og maskinvare.
Copyright 2020 Vardahei IT   /  Powered by MOOWE Content