Me har verktøyet du kan bruke for å presentere data frå ulike IT-system på ein oversiktleg måte.