Rådgjeving

Me sit på same side av bordet som dykk og kan hjelpe dykk å vurdere løysingar når viktige IT-beslutningar skal takast. Les meir her om prosjekt me har gjennomført.

 

 

Tid for sky?

Tenestebasert IT

Lurer du på kva skytenester er, eller kva ein legg i tenestebasert IT? Les meir om dette i bloggen vår! 

Drift

Behov for ein IT-sjef? Les meir i bloggen vår om driftsavtalar og andre tenester me kan tilby.

Rådgjeving - Prosjekt - Drift

 

IT-sjef

Med ein IT-sjef - avtale som påbygg til ein driftsavtale hjelper vi deg med planlegging og strategiske val.

Slit du med å få oversikten?

Me har verktøyet du kan bruke for å presentere data frå ulike IT-system på ein oversiktleg måte.

Office 365, noko for di bedrift?

Les om kva Office 365 er for noko og korleis dette kan komme til nytte for deg og di bedrift.

Prosjektleiar for Gosh Norge AS

Gosh Norge hadde behov for ein prosjektleiar då dei skulle implementere ny ERP-løysing for heile kjeden.
Copyright 2020 Vardahei IT   /  Powered by MOOWE Content