Rådgjeving

Treng du råd om IT-løysingane dine? Då kan me hjelpe deg!

Prosjektleiing

Skal du gjennomføre eit større IT-prosjekt i bedrifta di og har behov for nokon som held i trådane?

IT-drift

Treng du nokon som kan ta ansvar for at IT-systema dine fungerer optimalt?

IT-sjef

Med ein IT-sjef - avtale hjelper vi deg med planlegging og strategiske val

Tenestebasert IT

Lurer du på kva skytenester er, eller kva ein legg i tenestebasert IT? Les meir om dette i bloggen vår!

Vardahei IT held til på Campus Sogndal og tilbyr tenester innan rådgjeving, prosjektleiing og IT - drift. Me sel også datautstyr og programvare. Kundane våre er små og mellomstore bedrifter.

Med lang fartstid i IT-bransjen har me etter kvart opparbeida oss mykje erfaring og kompetanse på ulike fagområde, og me har fått høve til å jobbe med mange spanande prosjekt og kundar.
Dette gjer at me er godt rusta til å hjelpe deg med IT-spørsmål i bedrifta di.

Aktuelt, nyheiter og informasjon

Prosjektleiing

Skal du gjennomføre eit større IT-prosjekt i bedrifta di og har behov for nokon som held i trådane?

IT-sjef

Med ein IT-sjef – avtale som påbygg til ein driftsavtale hjelper vi deg med planlegging og strategiske val.

IT-drift

Treng du nokon som kan ta ansvar for at IT-systema dine fungerer optimalt?

Pin It on Pinterest