Prosjekt

Med lang fartstid i IT-bransjen har me etter kvart opparbeida oss mykje erfaring og kompetanse på ulike fagområde. Me har sidan oppstarten fått høve til å jobbe med mange spanande prosjekt og kundar. Nedanfor kan du sjå nokre av prosjekta me har jobba med.

Nokre av prosjekta våre

Pin It on Pinterest