Slit du med å få oversikten?

Me har verktøyet du kan bruke for å presentere data frå ulike IT-system på ein oversiktleg måte.

Har du mange ulike IT-system, og brukar mykje tid på å få oversikt over viktige nøkkeltal?

Det er ofte tungvint og tidkrevande å hente ut og samanstille tal og rapportar frå dei ulike systema som er i bruk i ei typisk bedrift. Me har verktøyet du kan bruka for å automatisere denne prosessen. Me hentar ut dei viktigaste tala og presenterar desse i eit oversiktleg skjermbilde – alltid oppdatert.

Då gjer du dei rette vala oftare og raskare!

Ta kontakt så viser me deg korleis.

Vil du vite meir?

Send oss ei melding!

Relaterte innlegg

Prosjektleiing

Skal du gjennomføre eit større IT-prosjekt i bedrifta di og har behov for nokon som held i trådane?

IT-sjef

Med ein IT-sjef – avtale som påbygg til ein driftsavtale hjelper vi deg med planlegging og strategiske val.

IT-drift

Treng du nokon som kan ta ansvar for at IT-systema dine fungerer optimalt?

Pin It on Pinterest