Drift og brukarstøtte Vestlandsforsking

Vi driftar IT-løysingane til Vestlandsforsking

Vestlandsforsking er eit forskingsinstitutt som utfører forsking- og utviklingsoppdrag for næringsliv og offentleg sektor. Instituttet har om lag 35 tilsette og held til på Fosshaugane Campus i Sogndal.

Vardahei IT og Vestlandsforsking har inngått ein fast avtale der vi sørgar for å drifte IT-løysingane dei brukar, både når det gjeld maskinvare og programvare. I tillegg omfattar avtalen brukarstøtte.

Vi har fast kontordag hos Vestlandsforsking ein gang i veka, og er i tillegg tilgjengelege ved behov.

Vil du vite meir?
Kontaktskjema

Send oss ei melding!

Nokre av prosjekta våre

Pin It on Pinterest