Prosjektleiar for Gosh Norge AS

Gosh Norge hadde behov for ein prosjektleiar då dei skulle implementere ny ERP-løysing for heile kjeden.
Vardahei IT har heilt sidan starten hatt eit godt samarbeid med Gosh Norge. Kjeden er landets største i profilbransjen og har 20 medlemmer over heile landet. Gosh jobbar målretta med å få på plass felles system og rutinar for å gjera kvardagen så effektiv som mogleg. Med ein liten kjedeadministrasjon er det heilt sentralt at ein slepp mange manuelle operasjonar, og at systema er godt integrert med kvarandre.

Vardahei har hatt ei prosjektleiarrolle for mange av dei nye prosjekta i kjeden. Me har bistått med implementering av felles ERP-løysing, felles driftsløysing, innføring av e-faktura og val og implementering av ny netthandelsløysing for heile kjeden.

Har du behov for å profilere di bedrift – sjekk ut nettsidene til Gosh og finn din lokale Gosh-forhandlar.

Vil du vite meir?
Kontaktskjema

Send oss ei melding!

Nokre av prosjekta våre

Pin It on Pinterest