IT-sjef

Med ein IT-sjef - avtale som påbygg til ein driftsavtale hjelper vi deg med planlegging og strategiske val.

Ein vanleg driftsavtale gir føreseieleg drift og vedlikehald av dei ulike IT-system du brukar i bedrifta di.

Men ein slik avtale dekkar i liten grad strategisk arbeid med å tenke framover og vurdere nye løysingar på lang sikt. Me trur at mange av dykk ville hatt nytte av å bruke litt meir tid på IT-planlegging. Har de dei rette systema? Er de rusta for framtidige behov og krav? Jobbar de effektivt nok? Bør de bli meir synleg på nett?

I eit leiarperspektiv bør IT vera noko ein har fokus på kontinuerleg og ikkje berre når noko går gale.

Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir om ein IT-sjef – avtale

Eksempel på IT-sjef – oppgåver:
  • Effektivisere bruk av IT internt og eksternt
  • Lage og følge opp IT-strategiar
  • Årleg revisjon av lisensar / utstyr / tenester
  • Delta på leiarmøte og strategiarbeid i bedrifta
  • Prosjektleiar ved innføring av nye IT-løysingar
Vil du vite meir?
Kontaktskjema

Send oss ei melding!

Relaterte innlegg

Prosjektleiing

Skal du gjennomføre eit større IT-prosjekt i bedrifta di og har behov for nokon som held i trådane?

IT-drift

Treng du nokon som kan ta ansvar for at IT-systema dine fungerer optimalt?

Pin It on Pinterest