Tenestebasert IT

Tenestebasert IT Skytenester er kort forklart at ein vel å leige IT-tenester/program/plattformer i staden for å kjøpe og drifte dette sjølv. Det blir som om du leiger ein bil. Du skal då konsentrere deg om å køyre bilen, men alt av utgifter som forsikring, vegavgift,...

Pin It on Pinterest