• IT-sjef
  IT-sjef
 • Slit du med å få oversikten?
  Slit du med å få oversikten?
 • Office 365
  Office 365, noko for di bedrift?
 • Tenestebasert IT
  Tenestebasert IT
 • IT-drift
  IT-drift

Blogg

I bloggen vår vil me legge ut aktuell informasjon om saker og prosjekt som opptek oss og bransjen. Sjå nederst på sida for arkiv over alle saker.

 

 

Rådgjeving - Prosjekt - Drift

 

IT-sjef

Med ein IT-sjef - avtale som påbygg til ein driftsavtale hjelper vi deg med planlegging og strategiske val.

Slit du med å få oversikten?

Me har verktøyet du kan bruke for å presentere data frå ulike IT-system på ein oversiktleg måte.

Office 365, noko for di bedrift?

Les om kva Office 365 er for noko og korleis dette kan komme til nytte for deg og di bedrift.

Tenestebasert IT

Kva er ei skyteneste?

IT-drift

Treng du nokon som kan ta ansvar for at IT-systema dine fungere optimalt?
Copyright 2020 Vardahei IT   /  Powered by MOOWE Content