Om oss

Vardahei IT har pr. i dag to tilsette. Frå me begge byrja å jobba i ADCom Sogndal på 90-tallet har me fått med oss mykje erfaring og delteke i mange ulike prosjekt. 

Sjå under for meir spesifikk erfaring, eller gå inn på prosjektsida vår for informasjon om nokre prosjekt me har jobba med.

Asbjørn Dale

Dagleg leiar og Senior IT-rådgjevar

Asbjørn har utdanning innan økonomi og data. Han har jobba 11 år som konsulent med ERP-system som fagfelt. I tillegg har han dei 5 siste åra jobba som IT-rådgjevar, der ulike implementeringsprosjekt har vore hovedfokus. Han har god forretningsforståing, er løysingsorientert og flink til å kommunisere. Oppdraga er ofte prosjektbaserte, og Asbjørn har lang erfaring med både å leia og vere deltakar i ulike prosjekt.

Mob: 9309 4567
E-post: asbjorn@vardahei.no

Bjarte Løland

Senior IT-rådgjevar

Bjarte har utdanning innan automasjon og IT og har nesten 20 års erfaring som IT-teknikar og systemkonsulent. Han har jobba mykje med implementering og drift av IT-system, og som innleigd IT-ansvarleg for ei rekkje verksemder. Bjarte er flink til å setje seg inn i problemstillingane til kundane, og velje rette løysingar ut frå dette. Han er ryddig og strukturert og gjer alltid jobben 100 %. Han er òg oppteken av å følgje med på trendar og utvikling i IT-marknaden og set seg lett inn i nye ting.

Mob: 9570 9577
E-post: bjarte@vardahei.no

Rådgjeving - Prosjekt - Drift

 

Drift og brukarstøtte Vestlandsforsking

Vardahei IT har inngått avtale med Vestlandsforsking om drift og brukarstøtte

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane flyttar tenester til skya

Kunnskapsparken tek i bruk skya for fillagring og epost/kalender.

Serviceavtale Ellingsen Regnskapsservice

Ellingsen tek hand om rekneskapet, me sørgar for at alt lokalt datautstyr fungerer.

Prosjektleiar for Gosh Norge AS

Gosh Norge hadde behov for ein prosjektleiar då dei skulle implementere ny ERP-løysing for heile kjeden.

Byggmeister Tore Hovland tek i bruk skya

Byggmeister Tore Hovland hadde behov for ein gjennomgang av system og maskinvare.
Copyright 2020 Vardahei IT   /  Powered by MOOWE Content